Home  |  Informari   |  Galerie   |  Legislatie   |  Formulare   |  Operatori 2017   |  Operatori suspendati / exclusi   |  Contact   |  
   
 
romana english
     
 
 
                     
    Download formulare     Contact     Despre noi    
                     
 
 

...

Stimați colaboratori dorim să vă reamintim faptul că în conformitate cu art. 2 al Ordinului nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor agricultura ecologică: ,,în fiecare anpână la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligația de a-și înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale’’.

Astfel vă rugăm să transmiteți copiile aferente fișelor cu înregistrarea activității la DAJ imediat după înregistrare pe mail la adresa: ecoinspect@gmail.com

 

ECOINSPECT S.R.L., primul organism românesc pentru evaluarea conformităţii produselor agricole ecologice din România, a fost  înfiinţat în baza Hotărârii Judecătoreşti nr. 2291/13.06.2002, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. de ordine J12/1149/14.06.2002, cod unic de înregistrare fiscală: RO 14695862.

În perioada 2004-2008, Ecoinspect S.R.L. a semnat un acord cu SECO – Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice al Guvernului Elveţian pt. desfăşurarea unui Proiect de finanţare privind modul de producţie ecologic. Prin respectivul proiect, Guvernul Elveţian a alocat suma de 265.000 Euro pentru finanţarea diferitelor activităţi privind modul de producţie ecologică din România, însă, scopul principal al proiectului, a fost acordarea de sprijin financiar pentru crearea primului organism românesc în domeniul certificării produselor agricole ecologice.  

Astfel, Ecoinspect S.R.L. a fost îndrumat din punct de vedere tehnic  / know how de către FIBL şi Bio.inspecta din Elveţia, precum şi de către Biokontroll Ungaria.

Ecoinspect S.R.L. a primit codul de identificare RO-ECO-008 din partea MADR.

În perioada 2004 – 2007, Ecoinspect S.R.L. a funcţionat pe baza acreditării RENAR.

Începând cu anul 2007, s-a demarat procedura de acreditare  IOAS  - SUA (International Organic Accreditation Service), iar în anul 2008 s-a obţinut certificatul de acreditare. Certificatul de acreditare emis de IOAS a fost valabil în perioada 2008 – 2012, cu prelungire până în martie 2013.

În conformitate cu prevederile legislative naţionale, Ecoinspect S.R.L. a semnat în anul 2012, contractul privind acreditarea  cu RENAR- Asociaţia de Acreditare din România Organismul Naţional de Acreditare, procedură care a fost finalizată la data de 30.04.2013, prin emiterea certificatului de acreditare nr. OIC-PE 007.

  Astfel, Ecoinspect S.R.L. poate certifica urmatoarele grupe de produse:

 • Produse vegetale neprocesare
 • Animale vii sau produse neprocesate de origine animala
 • Produse de acvacultura
 • Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente
 • Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrana pentru animale
 • Material de propagare vegetativ si seminte pentru cultura

Standardele şi legislaţia de referinţă :

 • Standardul SR EN ISO/ CEI 17020/ 2012;
 • Standardul SR EN ISO/ CEI  17065/ 2013;
 • Regulamentul (CE) nr. 834 / 2007; 
 • Regulamentul (CE) nr. 889 / 2008 ;
 • Regulamentul (CE) nr. 1235/ 2008
 • Regulamentul (CE) nr. 271/ 2010;
 • Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2345:
 • Ordinul nr.181 / 2012,
 • Ordinul nr.1253/ 2013
 • Ordinul nr. 1438 / 2013

 

Ecoinspect S.R.L. efectuează  evaluări adiţionale la cererea operatorilor pentru produse agricole ecologice şi după Standarde private precum:

 • Bio.suisse -  certificare prin Bio.inspecta – Elveţia
 • USDA NOP  -  certificare prin Bio.inspecta – Elveţia;
 • Naturland  - certificare prin Naturland – Germania.

 

Asigurarea stabilităţii financiare, cât şi a resurselor necesare funcţionării ca organism de evaluare a conformitătii, se realizează prin capitalul subscris şi vărsat,  precum, şi din tarifele  percepute operatorilor înregistraţi în sistemul de producţie ecologică.

Scopul principal al Ecoinspect S.R.L., este furnizarea garanţiei că produsele controlate sunt în conformitate cu reglementările comunitare şi naţionale în vigoare, iar procesul de certificare se face în mod independent, transparent şi credibil pentru consumator.

De asemenea, Ecoinspect S.R.L., garantează accesul liber la serviciile sale pentru orice solicitant, necondiţionat şi nediscriminatoriu, indiferent de mărimea organizaţiei, de afilierea la asociaţii, grupuri de interese, şi  fără a favoriza sau temporiza în vreun fel procesul de certificare.

 

Director general:

ing. Dipl. Elena Georgeta Pascan

    

 

...